fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Razvojni miljokazi

Motorički razvoj

 • Preokreće se s trbuha na leđa i s leđa na trbuh.
 • Poseže svakom rukom posebno.
 • Hvata predmete svim prstima (ne koristi pincetni hvat).
 • Privlači si predmet kako bi si ga približilo.
 • Počinje puzati.

Kognitivni razvoj

 • Pronalazi djelomično sakriveni predmet.
 • Istražuje predmete ustima i rukama.
 • Razlikuje žive i nežive objekte.
 • Razlikuje slike koje pokazuju različit broj predmeta.

Govorno-jezični razvoj

 • Reagira na vlastito ime.
 • Počinje razumjeti zabranu.
 • Razlikuje emocije prema tonu glasa.
 • Reagira na zvukove vokaliziranjem.
 • Glasom izražava ugodu i neugodu.
 • Brblja i ponavlja nizove glasova.
 • Počinje učiti geste kao npr. „pa pa“.

Socijalni i emocionalni razvoj

 • Uživa u igri.
 • Zainteresirano je za zrcala.
 • Reagira na izraze lica i emocije drugih ljudi.
 • Izražava vlastite osjećaje.
 • Razlikuje poznate od nepoznatih ljudi.
 • Aktivno reagira na jezik i geste.
 • Izražava nezadovoljstvo ako izgubi igračku.

Simptomi rizika

 • Vrlo je kruto i ukočeno ili mlohavo.
 • Nema razvijenu kontrolu glave.
 • Koristi samo jednu ruku.
 • Odbija nježnosti.
 • Ne pokazuje emocije prema roditeljima.
 • Ne voli biti među ljudima.
 • Prisutni su nekontrolirani pokreti očiju.
 • Oči mu često suze ili je preosjetljivo na svjetlo.
 • Ne reagira na zvukove.
 • Ne prinosi predmete ustima.
 • Ne okreće glavu prema izvoru zvuka.
 • Ne preokreće se.
 • Spontani smiješak izostaje.
 • Ne smije se glasno.
 • Ne poseže za predmetima.
 • Pogledom ne prati predmet u pokretu.
 • Ne privlači pažnju odraslih.
 • Ne brblja.
 • Ne pokazuje interes za igru.