fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Razvojni miljokazi

Motorički razvoj

 • Podiže glavu i prsa dok leži na trbuhu, te rukama podržava tijelo.
 • Otvara i zatvara šake.
 • Oslanja se na stopala kada ga se spusti na čvrstu podlogu.
 • Prinosi ruke i igračke ustima.
 • Poseže prema visećim predmetima iznad sebe.
 • Hvata i trese igračkama.
 • Preokreće se.
 • Otkriva svojstva predmeta (npr. zvečka proizvodi zvuk ako ju se pokreće).
 • Ima čvrstu kontrolu glave.
 • Igra se nožnim prstima.
 • Pridržava bočicu za vrijeme hranjenja.
 • Premješta igračku iz ruke u ruku.

Kognitivni razvoj

 • Promatra lica sa zanimanjem.
 • Sa sigurnošću pogledom prati predmet u pokretu.
 • Prepoznaje poznate predmete i osobe iz daljine.
 • Razvija koordinaciju oko-ruka.
 • Smješka se na zvuk poznatog glasa.
 • Okreće glavu u smjeru zvuka.
 • Moguće je prepoznati sve što dijete voli ili ne voli.
 • Otvara usta ako vidi žlicu.
 • Imitira poznate jednostavne aktivnosti.

Govorno-jezični razvoj

 • Počinje brbljati.
 • Imitira zvukove.
 • Izmjenjuje zvukove, izraze lica ili geste s poznatim osobama.

Socijalni i emocionalni razvoj

 • Prisutan je socijalni smiješak.
 • Uživa u igri s drugim ljudima i ponekad plače ako igra prestane.
 • Voli igru skrivača.
 • Ponekad se javlja strah od nepoznatih osoba.
 • Plače ako je nezadovoljno.
 • Smješka se samom sebi u ogledalu.
 • Reagira na vlastito ime.
 • Spontano se smije.

Simptomi rizika

 • Ne reagira na glasne zvukove.
 • Ne daje pažnju vlastitim rukama.
 • Ne smješka se.
 • Ne prati predmet u pokretu.
 • Ne hvata predmete niti poseže za njima.
 • Nema razvijenu kontrolu glave.
 • Ne brblja.
 • Ne prinosi predmete ustima.
 • Brblja, no ne imitira poznate zvukove.
 • Prisutne teškoće pokretanja očiju u svim smjerovima.
 • Gleda „u križ“.
 • Ne promatra nova lica ili ih se izrazito plaši.